pomiary

POMIARY I REGULACJA
INSTALACJI WENTYLACJI


Na właścicieli i zarządców nieruchomości, przepisy nakładają obowiązek zapewnienia właściwego i bezpiecznego funkcjonowania obiektów i instalacji. Jednocześnie ustawodawca nałożył obowiązek sprawdzania ich stanu oraz okresowej kontroli – także układów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Nasza firma oferuje:

- pomiary skuteczności wentylacji
(krotność wymian, prędkość i temperatura powietrza)

- pomiary szczelności kanałów wentylacyjnych
(próby szczelnośći wentylacji)

- pomiary hałasu w miejscu pracy
(pomiary ciśnienia akustycznego od urządzeń)

- pomiary układu ciśnień pomiędzy pomieszczeniami
(pomiar nadciśnienia i podciśnienia)

- pomiary mikroklimatu w pomieszczeniach
(ciśnienie, wilgotność, temperatura)


W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub odchyleń od norm, oferujemy możliwość bezpłatnych konsultacji oraz koncepcji rozwiązania zastanego problemu.

Przeprowadzamy także regulację instalacji wentylacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu.

Zapewniamy okresową kontrolę czystości przewodów wentylacyjnych poprzez inspekcję lub badania laboratoryjne oraz wykonujemy czyszczenie i dezynfekcję instalacji wentylacji.

Kontakt:
tel: 691 80 40 30
 
Montaż wentylacji / Montaż klimatyzacji / Pomiary / Serwis

EEA Invest Sp. z o.o. zajmuje się montażem oraz serwisem wentylacji i klimatyzacji, a także pomiarami i regulacją instalacji wentylacji.
Siedziba:
Al. Korfantego 193,
40-153 Katowice
Biuro techniczno-handlowe:
Narutowicza 15,
41-503 Chorzów
Kontakt:
tel/fax: +48 32 209 57 00
+48 32 258 36 76
e-mail: biuro@eeainvest.pl
Polityka prywatności